Bevar en aktiv og selvstændig hverdag

I Vejen Kommune arbejdes der i hjemmeplejen med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp. Vi kalder det BASH.

I hjemmeplejen er der tilknyttet BASH-terapeuter, som sammen med pleje- og øvrig personale har fokus på at støtte dig til at klare dig bedst muligt samt til at leve det liv du gerne vil.

Hjemmehjælp

Som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om du gennem en målrettet rehabiliterende indsats i eget hjem kan blive helt eller delvist selvhjulpen. Har du brug for en ekstra indsats for at kunne vedligeholde eller genvinde dit funktionsniveau, visiteres der til et rehabiliteringsforløb, jævnfør servicelovens § 83a.

Indsatsen foregår i og omkring dit eget hjem og kobler sig til præcise færdigheder og aktiviteter.

 Pjece om BASH

Pjece om BASH

Se en video om BASH ved at klikke på billedet nedenfor:

Link til Youtube - Hverdagsrehalibilitering BASH

Vil du vide mere?

Har du brug for flere oplysninger om BASH-ordningen er du meget velkommen til at kontakte visitationen på telefonnummer 79 96 64 93.