Vi bruger cookies på vejen.dk

På vejen.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på vejen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Containere og stilladser

Vejen Kommune kræver tilladelse for opstilling af genstande såsom containere, stilladser o.l. på offentlig vej/områder samt på privat fællesvej eller fortov.

Tilladelsen søges på Virk.dk

Begrundelsen for at Vejen Kommune kræver tilladelse er at opstilling af container, materiale mv. på offentligt vejareal er forbundet med at følgende kan skabe gene og fare for trafikanter.

Materiale, container mv. skal så vidt muligt opbevares på egen grund. Kun hvis det er ikke muligt at opbevare container eller materialer på egen grund kan der forventes en tilladelse.

Figur1: Viser lovpligtige reflekser på en container.

Det er ansøgerens ansvar at container, materialer o.l. er afmærket i henhold til gældende afmærkningsregler.

Hvis containere opbevares hvor der ikke er gadelys om natten skal container, materialer o.l. som opbevares på vejareal afmærkes med blinklys.

 

 

Figur 2: Viser de tiltag der skal laves hvis åbningen af en container vender mod kørselsretning, containers åbning bør dog altid vendes fra kørselsretning så vidt det er muligt.

Lovgivning

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v., § 92

Containere, der henstilles på færdselsarealer, og som ikke opfylder reglerne om afmærkning i § 2  i bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej (for eksempel som følge af åbentstående låger), skal afmærkes som ved stationært vejarbejde.

Kilde: BEK nr. 1129 af 18. september 2013

Kontakt:

Henvendelse vedrørende tilladelser kan rettes til Carsten Wagner Sørensen tlf. 79 96 62 12 eller på mail til cws@vejen.dk