Vi bruger cookies på vejen.dk

På vejen.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på vejen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Planlægning

Udviklingen på vejområdet søges forankret i sektorplaner. Planerne sikrer, at interessenterne bliver hørt, at udviklingen er fagligt baseret - og de medvirker til at styrke det politiske engagement.

Cykelruteplan 2016-2019
I Cykelruteplanen er en række forslag til udbygning af cykelrutenettet og forbedring af trygheden for cyklisterne i Vejen Kommune oplistet og beskrevet. Det overordnede mål for cykelruteplanen er at få flere til at cykle.

Trafiksikkerhedsplan 2013-2016
Trafiksikkerhedsplanen udstikker retningslinjer for trafiksikkerhedsarbejdet frem mod 2016. Planen følger Færdselssikkerhedskommissionens målsætning - vi arbejder for at halvere antallet af personskader i perioden 2010-2020.

Vejklassificeringsplan
Vejklassificeringsplanen opdeler vejnettet i klasser i forhold til strækningens anvendelse og overordnede funktion. Desuden opstilles retningslinjer for udformning og indretning af vejstrækninger i de enkelte vejklasser. Her kan du se vejnettets opdeling i klasser.

 

Her kan du få information om den overordnede planlægning i Vejen Kommune

Overordnede planer

Høringer og afgørelser

Dette link fører til CVF - den centrale vej- og stifortegnelse, som administreres af Vejdirektoratet.

Udformning af vejrum

Her kan du finde henvisninger til vedtagne principper for udformning af vejrum

Rundkørsler, byporte og underføringer

KontaktAnders H. PedersenTelefon: 79 96 62 33