Vi bruger cookies på vejen.dk

På vejen.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på vejen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Vandplaner

Danmark skal som medlem af EU leve op til kravene i vandrammedirektivet. Derfor udarbejdes planer, som skal sikre et bedre miljø i Danmarks vandløb, søer og fjorde.

Vandrammedirektivet

EU vedtog vandrammedirektivet i år 2000. Det har til formål at beskytte vandmiljøet i alle medlemslande. Direktivet foreskriver en række mål for vandmiljøets tilstand og fastlægger rammerne for vandplanlægningen i alle EU-lande.

Målet er at vandområderne senest i år 2027 skal have opnået en god miljøtilstand.

Danmarks vandplaner

Vandplanerne er en samlet plan for det danske vandmiljø og et redskab til at nå vandrammedirektivets miljømål. Planerne udarbejdes over tre planperioder på hver seks år og indeholder opskriften på hvordan vi skal forbedre vandmiljøet frem mod år 2027.

Statens vandplaner for 2009-2015

For første planperiode udarbejdede staten 23 vandplaner med tilhørende indsatsprogram. Planerne beskrev de indsatser, der skulle gennemføres frem mod år 2015. Vejen Kommune dækkes af de to statslige vandplaner for hovedvandopland 1.10 Vadehavet og hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland.

Statens vandplaner.

Vejen Kommunes vandhandleplan for 2009-2015

De statslige vandplaner blev fulgt op af kommunale vandhandleplaner. Disse redegjorde nærmere for, hvordan de statslige vandplaner blev realiseret inden for kommunernes geografiske område og hvordan målsætningerne i vandplanerne skulle opfyldes. 

Vejen Kommunes vandhandleplan blev vedtaget af Byrådet den 8. december 2015.

Vejen Kommunes Vandhandleplan.

Statens vandområdeplaner for 2015-2021

Den 27. juni 2016 blev den nye generation af planer for vandmiljøet vedtaget. Konceptet for vandområdeplanerne er anderledes end tidligere. Blandt andet blev der nedsat lokale vandråd, som i samarbejde med landets kommuner kom med forslag til hvor indsatserne skal gennemføres samt hvilke virkemidler, der skal anvendes. Der nedsættes vandråd igen i 2017.

Statens vandområdeplaner.

Vandrådenes arbejde.

Vandhandleplan 2009-2015

Mere information

Her kan du læse mere om Danmarks vandplaner:

Styrelsen for vand og natur

KontaktEbbe E. HøyTelefon: 79 96 62 77