Vi bruger cookies på vejen.dk

På vejen.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på vejen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Vandforsyning

Rent og rigeligt grundvand er ikke en selvfølge. Derfor kræver udnyttelsen og beskyttelsen af grundvandet omtanke.

Vand er vores vigtigste ressource

Alle er afhængige af en god og stabil vandforsyning. Da vi har gode grundvandsressourcer i Danmark er vores vandforsyning baseret på en indvinding af grundvand.

  • De dybe grundvandsmagasiner leverer drikkevand til borgere og erhverv
  • De øvre grundvandsmagasiner leverer vand til vanding af landbrugsafgrøder
  • Og sidst, - men ikke mindst, - udgør grundvandsmagasinerne den stabile vandforsyning  til vandløb, søer og anden våd natur.

Men de gode grundvandsressourcer er ikke ubegrænsede. Grundvandet skal beskyttes mod forurening og vandindvindingens størrelse skal reguleres, så også målsætningerne for vandløbene og den våde natur kan opfyldes.

Vandforsyningsloven

Vandforsyningsloven indeholder bestemmelser om

  • Grundvandets beskyttelse
  • I hvilken rækkefølge vandindvindingen skal prioriteres
  • Sikringen af en god og stabil drikkevandsforsyning.

Kommunerne har ansvaret for løsningen af disse opgaver.

Gennem kommune-, lokal- og indsatsplaner skal kommunen sikre, at der fortsat dannes tilstrækkeligt grundvand af god kvalitet.

Hvis du ønsker at etablere en boring og indvinde vand, skal du altid søge om tilladelse hos kommunen.

Kontakt Team Vandmiljø

Her finder du medarbejdere og opgaver inden for Team Vandmiljø

KontaktDan MøllerTelefon: 79 96 62 64