Vi bruger cookies på vejen.dk

På vejen.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på vejen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Byggetilladelse

Før du starter et nyt byggeprojekt op, skal du søge kommunen om tilladelse. Din ansøgning skal som minimum vedlægges tegninger over placering på grunden, plan og facade, samt en beskrivelse af anvendelsen og materialer.

Kom godt i gang med din byggeansøgning - Søg byggetilladelse

Byg & Miljø

Du søger tilladelse til dit nye byggeri gennem Byg & Miljø. Her kan du udarbejde hele din ansøgning. Du får hjælp til at finde ud af, hvad ansøgningen skal indeholde, for at kommunen kan behandle den. Du kan også undersøge de regler og særlige forhold, der gælder for et bestemt sted.

Hvem er ansvarlig for byggeriets lovlighed

Det er altid den der ejer bygningen, der er ansvarlig for at byggelovgivningen er overholdt. Dette gælder også selv om et eventuelt ulovligt byggeri er opført af en tidligere ejer. Er ejendommen udlejet, hæfter lejer ligeledes for en ulovlig brug af ejendommen.
 
Det er ofte en fordel at involvere professionel rådgivning, i form af en arkitekt, ingeniør eller lignende, i et byggeprojekt.  Rådgiveren kan hjælpe dig som bygherre eller boligejer igennem både projektfasen og selve byggeprojektet, og han påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til byggelovgivningens tekniske bestemmelser.
Hvilke regler skal følges

Uanset hvad du bygger, har du pligt til at sørge for at byggeloven og bestemmelser i gældende bygningsreglement er overholdt, dette gælder uanset om byggeriet kræver byggetilladelse eller ej.

Her kan du finde Bygningsreglementet.

 

Selvbetjening

Husk at meddele kommunen før du opfører:

  • Nye boliger og tilbygninger
  • Ændring fra erhverv til bolig eller omvendt
  • Erhvervsbygninger
  • Avls- og driftsbygninger
  • Sommerhuse
  • Overdækninger
  • Garager og carporte
  • Udestuer
  • Udhuse, drivhuse, pavilloner og faste legehuse
  • Fritstående skilte eller facadeskilte

Andre tilladelser

Afhængigt af hvor dit nye byggeri skal opføres kan der være andre tilladelser, der skal indhentes før kommunen kan meddele byggetilladelse. Sådanne tilladelser kan være:

Landzonetilladelse

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Tilladelse efter Husdyrbrugloven

Spildevandstilladelse

Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer

Dispensation fra vejloven

KontaktTeam BygTelefon: 79 96 62 39